انتشارات هزار کرمان
انتشارات هزار کرمان

کتابخوانی در ایران و جهان


کاریکاتورهایی با موضوع کتاب و کتاب خوانی
مسئله کتاب و کتاب خوانی به عنوان یکی از رئوس مسائل فرهنگی دنیا مطرح می باشد و به همین دلیل این سوژه گاه به شکل طنز و گاه به شکل جدی مورد توجه هنرمندان قرار می گیرد. در اینجا نگاهی به کاریکاتورهایی که در این مورد کشیده شده اند می اندازیم ادامه مطلب